Seesam CVI

Elu on justkui mosaiik, mis koosneb erinevatest tahkudest. Mõni seik elus on olulisem, mõni vähem, mõni säravam, teine tagasihoidlikum. Igaühe mosaiik on omanäoline ja isikupärane. Meie usume, et hea kindlustusfirma arvestab sellega ja pakub klientidele oma teenust samal põhimõttel. Ühele inimesele on kasko olulisem, teine armastab rohkem reisida – igaüks saab Seesamis just temale sobiva kindlustusmosaiigi kokku panna.

Seesam on kvaliteetne, personaalne ja tegija kindlustus. Selle tegija võimekust märkas Vienna Insurance Group ja ostis Seesami ära. Seejärel vajas Seesam uut nägu. Tegime ära!

Kolmnurgad sümboliseerivad nii elumosaiiki kui igat kindlustusliiki, mis alati moodustab ühe täiusliku terviku – Seesam kindlustuse.