Tuleohutustalgud

Päästeamet kulutab igaastaselt tulekahjude ennetamisele tohutult ressurssi nii igapäevatöö, kui tuleohutuse meediakampaaniate kaudu. Sellest hoolimata põles 2014. aastal Eestis iga päev keskmiselt 3 kodu. Aga eestlased teavad – kui on vaja midagi olulist korda saata, tuleb talgud korraldada. Seetõttu lõime käed Teeme Ära aktsiooniga ja korraldasime 2015 a kevadel Eesti esimesed tuleohutustalgud. Kõik läks suurepäraselt ja meil õnnestus vähendada tulesurmade arvu 13% võrreldes eelnenud aastaga.